ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ.
ವರ್ಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಪ್ರಾಣಿಗಳ

ಪ್ರಾಣಿಗಳ

ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೀರಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದವು ಗಿಳಿ ಮಾದರಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ...

ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಇಬ್ಬರು ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು

ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಬೆರೆಯುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ...
es Spanish
X