සමාජ ජාල පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සහ ප්‍රවෘත්ති.

Badoo ගිණුමක් සඟවන්නේ කෙසේද

බඩූ යනු ආලවන්ත හැඟීම් පෑමක් හෝ හවුල්කරුවෙකු සොයා ගැනීමේ අරමුණින් ආලය කරන සමාජ ජාලයකි, මෙය සාමාන්‍යයෙන් සමහර අය තමන් සම්බන්ධතාවයක් සොයන බව දැන ගැනීමට අකමැති සමහර අයට වේදනාකාරී දෙයකි.

ඔබගේ Badoo ගිණුම සැඟවීමට අවශ්‍ය වීමට තවත් ප්‍රබල හේතුවක් වන්නේ ඔබ යමෙකු සමඟ පෙම් සබඳතාවක් පැවැත්වීම සහ ඔවුන් ඔබට තවත් කතාබස් ඉල්ලීම් එවීමට අකමැති වීමයි.

එබැවින් කිසිවෙකු ඔබව සොයා නොගනු පිණිස ඔබේ Badoo ගිණුම සැඟවිය හැක්කේ කෙසේදැයි දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

ඔබගේ ගිණුම සැඟවීමට ඔබ තීරණය කරන්නේ නම්, ඔබට එය තාවකාලිකව කළ හැකිය, එහිදී ඔබේ පැතිකඩ තවදුරටත් 'අසල සිටින පුද්ගලයින්' සහ 'හමුවීම්' විකල්පවල පුද්ගලයන්ට නොපෙන්වයි.

ඔබ කථා කළ පුද්ගලයින්ට ඔබට ලිවීමට හැකි වුවද, ඔවුන්ගේ පණිවිඩ ඔබට දැකගත නොහැකි වනු ඇත.

මගේ Badoo පැතිකඩ සඟවන්නේ කෙසේද?

ඔබගේ Badoo ගිණුම හෝ පැතිකඩ සැඟවීම සඳහා, ඔබට කිසිදු වටිනාකමක් ගෙවිය යුතු නැත, ඔබ සමඟ වාරික ගිණුමක් අවශ්‍ය නොවේ.

හොඳයි, ඔබට සරල පියවර කිහිපයක් අනුගමනය කළ යුතුය:

  1. ඔබගේ Badoo ගිණුම විවෘත කරන්න
  2. ගියර් නිරූපකය සමඟ වින්‍යාස අංශයට යන්න
  3. මෙම මෙනුවේ අවසානයට යන්න
  4. 'ඔබගේ ගිණුම සඟවන්න' විකල්පය තෝරන්න
  5. එය ස්වයංක්‍රීයව වැසෙනු ඇත 
Badoo ගිණුමක් සඟවන්නේ කෙසේද
අදහස අත්හැර
es Spanish
X