සමාජ ජාල පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සහ ප්‍රවෘත්ති.
ප්රවර්ගය බැලීම

බඩකො

බඩකො

Badoo VS Tinder

Badoo සහ tinder යනු ජනප්‍රිය දිනයන් ලබා ගැනීමට අදහස් කරන සමාජ මාධ්‍ය ආකාරයේ යෙදුම් සහ ...

Badoo facebook යනු කුමක්ද?

මෙම ආලය සමාජ ජාලය 2006 දී උපත ලැබීය, එය ලොව පුරා බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වන අතර ඒ සමඟ සම්බන්ධයක් ඇත ...
es Spanish
X