සමාජ ජාල පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සහ ප්‍රවෘත්ති.

හොඳම ක්‍රම මොනවාද? Minecraft?

නිසැකවම ඔබ 'මෝඩ්ස්' කිහිපයක් ස්ථාපනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ඔබ තෝරා ගත යුත්තේ කුමක්දැයි නොදන්නේ නම්, ඔබේ පිළිතුර අප සතුව ඇත ...

එව්ලින් ගැන සියල්ලම wild rift

එව්ලින් සිට wild rift එය මධ්යස්ථ දුෂ්කරතාවයේ මිනීමරු භූමිකාවක් සහිත වේදනාකාරී වැළඳ ගැනීමක් ලෙස හැඳින්වේ, මෙම දැරිය ...

ජින් ද ගැන wild rift

ජින් සිට wild rift ඔහු ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම ගුණවත් ශූරයා වන අතර, මෙය ඉන්ද්‍රජාලික වෙඩික්කරුවෙකුගේ භූමිකාව සහ මධ්‍යස්ථ දුෂ්කරතා ඇත.
es Spanish
X