අන්තර්ගතයට යන්න

අක්ෂර කීයක් තිබේද? genshin impact

මෙම දර්ශනීය වීඩියෝ ක්‍රීඩාවේදී genshin impact අක්ෂර විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත ඔබේ කණ්ඩායම පිහිටුවන්නේ කෙසේද යන්න තෝරා ගැනීමට සහ තීරණය කිරීමට.

අක්ෂර 30 කට වඩා ඇති අතර සුපුරුදු පරිදි, මේ සෑම එකක්ම ගුණාංග, හැකියාවන් සහ විශේෂ සටන් සමඟ අර්ථ දක්වන ලද භූමිකාවක් ඇත.

අක්ෂර ඇත genshin impact
අක්ෂර genshin impact

අක්ෂර කීයක් තිබේද යන්න ඔබට දැනුම් දීමට පෙර genshin impact මෙම චරිත ලබා ගැනීමට ප්‍රධාන ක්‍රම ඇති බව ඔබ දැනගත යුතුය.

 1. සමහර විට සමහර චරිත ඔබට දූත මෙහෙවර සම්පූර්ණ කිරීමෙන් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය.
 2. චරිතයක් කෙලින්ම ලබා ගැනීම සඳහා කේවල් කිරීමේ සාප්පුවේ පයිමොන් සමඟ ස්ටාර්ලයිට් වියදම් කිරීම.
 3. ගචපොන් හි ප්‍රාර්ථනා කිරීම, මෙහිදී ඔබට අහඹු ලෙස ඕනෑම චරිතයක් ලබා ගත හැකිය genshin impact.
අක්ෂර කීයක් තිබේද? genshin impact

තුළ ඇති අක්ෂර ලැයිස්තුව genshin impact

 1. බෙනට්
 2. ඩයෝනා
 3. ඇල්බෙඩෝ
 4. රිසෝර්
 5. කායා
 6. චික්
 7. නොයෙල්
 8. ෂොන්ග්ලි
 9. ඇම්බර්
 10. හූ ටාවෝ
 11. තනුක කරන්න
 12. ෂියාඕ
 13. නිංගුවාං
 14. ෆිෂ්ල්
 15. රොසරියා
 16. යාන්ෆෙයි
 17. වෙන්ටි
 18. ජීන්
 19. යුලා
 20. චොන්ග්යුන්
 21. ක්ලී
 22. ලීසා
 23. සුක්‍රෝස්
 24. සංචාරකයා
 25. ෂින්යාන්
 26. කෙකිං
 27. බාබරා
 28. මොනා
 29. ෂින්චියූ
 30. කයිඩෙහාර කසුහා
 31. ගන්යූ
 32. ටාටැග්ලියා
 33. ෂියැන්ග්ලිං
 34. Beidou

මේ මොහොතේ පවතින චරිත මේවාය genshin impact තවත් එළියට එන තුරු පැහැදිලිය.

es Spanish
X