සමාජ ජාල පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සහ ප්‍රවෘත්ති.

ජේඩ් ශිවඩා ෂාර්ඩ් ඇතුලට ගන්නේ කෙසේද? Genshin Impact

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ජේඩ් ශිවඩා ෂාර්ඩ් ලබා ගන්න en Genshin Impact, එවිට ඔබ නියම ස්ථානයට පැමිණ ඇත, මන්ද ඔබ දැනගත යුතු සියලු තොරතුරු මෙහි අප සතුව ඇත Genshin Impact, ක්‍රිඩක ලෝකයේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කළ miHoYo විසින් නිර්මාණය කරන ලද ක්‍රීඩාව.

ක්‍රීඩාවේ විවිධ චරිත නැගී සිටීම සඳහා ඇති වැදගත්කම නිසා ටෙවාට් ලෝකයේ වඩාත්ම ඉල්ලූම සම්පතක් ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න සොයා ගැනීමට මෙම මාර්ගෝපදේශය තුළ අපි ඔබට උදව් කරන්නෙමු.

එබැවින් සූදානම් වී කියවීම දිගටම කරගෙන යන්න, මන්ද අපි ඔබට විශේෂ expert යෙකු වීමට උදව් වනු ඇත Genshin Impact.

ජේඩ් ශිවඩා කැබැල්ල සොයා ගත හැකි ස්ථානය Genshin Impact?

ජේඩ් ශිවඩා කැබැල්ල Genshin Impact

ඔබට ජේඩ් ශිවඩා ෂාර්ඩ් ලබා ගැනීමට අපහසු නම් Genshin Impactකණගාටු නොවන්න, මන්ද ඔබ මෙම වැදගත් සම්පත ලබා ගැනීමට නිශ්චිත මාර්ගය දැන ගැනීමට සූදානම්ව සිටින බැවිනි.

සෑම තැනකම ප්‍රායෝගිකව සොයාගත හැකි සම්පත් ඇති අතර, තවත් බොහෝ දේ අප නිශ්චිත ස්ථානවල දක්නට ලැබේ.

ජේඩ් ශිවඩා කැබැල්ලක් සොයා ගැනීමට Genshin Impact ඔබ පරාජය කළ යුතුයි රෙජිස්විඩ් ක්‍රියෝ 40 හෝ ඊට වැඩි මට්ටමේ.

ජේඩ් ශිවඩා කැබැල්ලේ පිහිටීම Genshin Impact

ඔබට මෙම වටිනා සම්පත හදිසියේම අවශ්‍ය බව අපි දන්නා බැවින්, ජේඩ් ශිවඩාගේ කැබැල්ල ඔබට සොයා ගත හැකි නිශ්චිත ස්ථානවලට වඩා පහළින් තබන්නෙමු Genshin Impact එවිට ඔබ වහාම ඔවුන් වෙත යන්න:

Ubicación Regisvid Cryo en Genshin Impact

ජේඩ් ශිවඩා ෂාර්ඩ් යනු කුමක්ද? Genshin Impact?

ජේඩ් ශිවඩා කැබැල්ල ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ අප පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති අක්ෂර ප්‍රවර්ධනය සඳහා ය:

  • චොන්ග්යුන්
  • ඩයෝනා
  • යුලා
  • ගන්යූ
  • කායා
  • චික්
  • රොසරියා

දැන් එච්චරයි! ඔබට ලෝකයට සම්බන්ධ තවත් බොහෝ දේ දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් Genshin Impactඉන්පසු පිටුවේ සංචාරයක් කරන්න, හාවන් සිය ගණනක් මේ තරම් ප්‍රයෝජනවත් වන අතර එය ඔබගේ ක්‍රීඩා අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.

අදහස අත්හැර
es Spanish
X