සමාජ ජාල පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සහ ප්‍රවෘත්ති.
ප්රවර්ගය බැලීම

ආදර කුරුල්ලන්

ආදර කුරුල්ලන්

ඔබ වෙන් කළ නොහැකි ලෙස අක්ෂර වින්‍යාසය කරන්නේ කෙසේද?

වෙන් කළ නොහැකි වන්නේ ගෘහස්ථ සතුන් ලෙස බහුලව භාවිතා වන ගිරවුන් වර්ගයේ පක්ෂීන් වන අතර මිනිසුන් ඔවුන්ට ආදරය කිරීමට පෙළඹෙන්නේ ...

වෙන් කළ නොහැකි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු සමඟ සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

වෙන් කළ නොහැකි හෝ ආදර කුරුල්ලන් ඉතා සමාජශීලී පක්ෂීන් වන අතර ඔවුන් ගව පට්ටි වල ජීවත් වීමට නැඹුරු වන අතර ඒ සඳහා මහත් අනුකම්පාවක් ඇත ...
es Spanish
X